Du er her: HjemLitteraturBøger

Bøger

 

Aarts, Maria
"Marte Meo: basic manual 2000"

128 s., forlag: Aarts Productions Serie: Marte Meo publications, 1 ISBN: 9075455046

 

Aarts, Maria
"Marte Meo: grundbog"

Maria Aarts, oversat af Lone Bakke, Pernille Roug. - Harderwijk: Aarts Productions. Kan bestilles på www.martemeo.com

 

Aarts, Maria
"Marte Meo Guide"

Editor: Maria Arts - Harderwijk: Aarts Productions, 1996. - 112 s. ISBN 90-75455-02-X

 

Andersen, John
"Marte Meo i familiebehandlingen"

John Andersen. - Greve: Greve Familieværksted, 2002. - 67 sider

Med litteraturhenvisninger, ISBN 87-90687-09-4 ISBN (87-90687-09-04) (fejlagtigt tildelt) (hf.) : kr. 60,00 net

 

Bech, Else Marie

"Professionel kærlighed"

Er der plads til følelser i professionelle relationer? Forskning viser med tiltagende styrke, at menneskets udvikling, læring og trivsel har de bedste vilkår i kærlige relationer.

 

Bentzen, Marianne

Den neuroaffektive billedbog

Gyldendal

 

 

 Bonderup, Krista  & Mariann Carlsen
"Mor og barn: sådan sikres den skrøbelige familie en god start i Victoriahuset"  

1. udgave, 2001, 81 sider, forlag: Dafolo
Om arbejdet i Victoriahuset i Aalborg med at etablere et forhold mellem mor og barn, så de sammen kan bygge en familie og om det teoretiske grundlag for dette arbejde - ikke mindst Marte Meo-metoden ISBN: 87-7320-972-4


Dinsen, Inge-Lise  & Dan Rasmussen
"Marte Meo i familiecentret Havneallé, Horsens"

Give, Rådgivningscentret for social og psykologisk udvikling, 2000. - 76, 7 sider ; 30 cm

 

Hafstad, Reidun & Haldor Øvreeide
"Foreldrefokusert arbeid med barn"

1998, 233 sider Forlag: Høyskole Forlaget, Sprog: Norsk, Litteratur: side 229-233, ISBN: 82-7634-137-3, Pris ved udgivelsen: kr. 567,00

 

Hagelquist Østergaard, Janne og Skov Køhler, Marianne

"Mentalisering i pædagogik og terapi"

Bogen giver en indføring i begrebet Mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og og terapi og præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med børn og unge, bliver beskrevet.

Hagelquist Østergaard, Janne
"Mentalisering i mødet med udsatte børn"

Det psykologiske begreb "mentalisering" betyder at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre.

I denne bog beskriver forfatteren, hvad det betyder for et barns evne til at mentalisere, når det udsættes for traumer og omsorgssvigt"

 

Hart, Susan

"hjerne, samhørrighed, personlighed"

Introduktion til neuroaffektiv udvikling

Hans Reitzels forlag

 

Hart, Susan

Inklusion, leg og empati

Neuroaffektiv udvikling i børnegrupper

Hans Reitzels forlag
 

Hart, Susan

"Neuroaffektiv psykoterapi med børn"

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Bogen omsætter teorien til praksis i det psykoterapeutiske arbejde med spædbørn, børn og familier og præsenterer en variation af metoder, som alle har betydning for udvikling åp forskellige niveauer i barnets nervesystem. bogens røde tråd er at beskrive forskellige systematiserede metoder til børne- og familiebehandling ud fra den grundlæggende udviklingspsykologiske forståelse, at det er anerkendelse, som former selvet, og det er gennem andres anerkendelse, at man etablerer en bevidsthed om sig selv.

"Hjerne, samhørighed, personlighed"

"Betydningen af samhørighed"

"Fra interaktion til relation"

"Den følsomme hjerne"

En let tilgængelig introduktion til, hvordan vores hjerne udvikler sig gennem tilknytning og samhørighedsbånd. Bogen introducerer de dele af hjernen, som er vigtige for vores mulighed for at  gå i samspil med hinanden, for personlighedsudvikling og for vores følelsesmæssige liv. Forfatteren beskriver, hvilken støtte eler behandlingsmuligheder der skal til, hvis nervesystemet ikke har haft mulighed for optimal følelsesmæssig udvikling.

 

Hedenbro, Monica & Ingegerd Wirtberg
"Marte meo - samspil og udvikling"

På dansk ved Ole Thornye, Kbh.: Hans Reitzel, 2002. - 282 sider
Originaltitel: Samspelets kraft
Med litteraturhenvisninger, Om bl.a. marte meo-metodens baggrund, opståen og anvendelse i praksis, barnets udvikling i samspil og Daniel Sterns teori om selvudvikling samt beslægtede familiebehandlingsmetoder, der benytter sig af videoteknik ISBN 87-412-2562-7 (hf.) : kr. 275,00

 

Helgeland, Ingeborg Marie (red.)
"Forebyggende arbeid i skolen : en pedagogisk utfordring: Om barn med sosiale og emosjonelle vansker"

1998, 217 s., Forlag: Kommuneforlaget

 

Henriksen, Kirsten

"Metodiske tilgange i socialt arbejde" - en metodebog for socialrådgivere

Redaktører: Kirsten Henriksen
Forfattere: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hans Ritzels forlag

 

Holten, Sissel
"Trygg klasseledelse - i dialog med eleverne: Erfaringer fra videoveiledning med Marte Meo metoden."

2011, Forlag: Gyldendals Akademisk

Kan bestilles på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Knudsen, Ann Elisabeth:                                                                                                             "Pæne piger og  dumme drenge"                                                                                                                                            

"Seje drenge  og superseje piger"                                                                                                                                        

"Hvor svært kan det være"                                                                                                               

"Hallo er der hul igennem"

En pixi-bog for voksne om børns hjerner og udvikling

 

Lamer, Kari

"Sociale kompetencer" fra serien "Det ved vi om dagtilbud"

Citat s.38: "Centrale kvaliteter beskrives også ved hjælp af "ja-cirkler" fra Marte Meo-programmet." 

 

Perry D, Bruce og Maia Szalavitz

"drengen der voksede op som hund"

Denne bog er skrevet ud fra et dybtfølt ønske om at skabe viden og forståelse for de omsorgssvigtede børn samt skabe opmærksomhed om de drastiske skader der kan påvises både i hjernen og i personligheden.

 

Pilotprojekt:  
"Kommunikationstræning baseret på Orionprogrammerne og Marte Meo Metoden"  (videotræning). - , 1995. - 13 s.

 

Reichelt, Sissel og Hanne Haavind (red.)
"Aktiv psykoterapi: perspektiver på psykologisk forståelse og behandling"                                             

1996, 410 s., Forlag: Ad Notam

 

Ritchie, Tom

"Resiliens og mestring i et ressourceperspektiv"
Billesøe og Baltzer

Denne bog handler om ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde med ressourcer i daginstitutioner.

Ressourceorientering handler om, at man under udvikling og gennemførelse af pædagogiske tiltag aktivt leder efter, bygger på og forsøger at udvikle individuelle styrker og styrker i individets omgivelser. 
Bogen samler og formidler viden og erfaringer fra udvalgte teoriretninger og tilgange på området, og gør denne viden tilgængelig i en overskuelig form.

Det er formålet med bogen, at den skal bidrage til praksisudvikling og til konkret problemløsning i hverdagen. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter- og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for pædagogik og konkret pædagogisk praksis.

Forfattere: Trine Ankerstjerne, Anne Vibeke Fleischer, Christian Horst, Carina Brøndum Leed, Alex Madsen, Lene Metner, Margit Mikkelsen, Anne Maj Nielsen, Kaj Struve, Jytte Birk Sørensen, Üzeyir Tireli og Tom Ritchie,.

Læs mere her: PDF_brochure_ressoucer_i_teori_og_praksis

 

Roug, Pernille
"Marte meo i praksis: Bedre samspil ved egen kraft"

Kbh.: Gyldendal Uddannelse, 2002. - 254 sider, video på cd-rom vedlagt, Socialpædagogisk bibliotek
Indhold: Marte Meo-metoden, Etik i forbindelse med videooptagelser, Marte Meo-principperne, Udviklingsstøttende samspil, Videointeraktionsanalyse, Tilbagemeldinger, Hjem er forskellige, Marte Meo i sundhedsplejen, Marte meo i daginstitutionen, Marte Meo til pædagoger, Marte Meo i skolen og til børn med specielle behov, Marte Meo i arbejdet med voksne, Marte Meo i arbejdet med pleje- og adoptivbørn, Marte Meo i arbejdet med demente, Marte Meo i arbejdet med mennesker med varig funktionsnedsættelse, Marte Meo for alle ISCR (861380)

Bogen kommer rundt om praksis, når metoden bruges. Marte Meo viser, hvordan man i samarbejde med en terapeut og ved egen kraft kan få et bedre samspil med ens omgivelser. Om marte meo-metoden, dens principper for udvikling af samspil og hvordan den bruges som et konkret redskab med beskrivelse af cases blandt såvel børn som voksne. Den medfølgende cd-rom indeholder eksempler på brug af videooptagelser ISBN 87-02-00763-0 (hf.) : kr. 298,00

 

Rønsholdt, Jørgen, Annette Groor, Finn Godrim, Else Marie Bech
"Relations psykologi i praksis"

Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os?. Denne bor giver professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en hjælp til at anvende de fire relationspsykologiske principper kalder - RARRT: Relationel, anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori.

Sørensen Birk, Jytte

"Fantastiske forbindelser" - Relationer i undervisning og læringssamvær

En antologi indeholdende en række artikler om relationer i undervisning og læring som fællesnævner. Antologien præsenterer velkendte forskere og forfattere med stor viden om undervisning og læringssamvær. Bla Daniel Stern, Stein Bråten, Jytte B. Sørensen, Jan Tønnesvang, Allan S. Bach, Maria & Josje Aarts, Susan Hart mfl. Alle artikler tager på forskellig vis afsæt i relationers betydning for undervisning og læring.

 

Sørensen Birk, Jytte
"Marte Meo metodens teori og praksis"

Jytte Birk Sørensen, ekstern redaktion: Kurt Alling Nielsen. - 1. e-bogudgave: Systime, 2002. - (Systime academic)

Indhold: Om at arbejde mestringsorienteret og udviklingsstøttende, en introduktion, Den socioemotionelle udvikling, Marte Meo metodens elementer, Mennesker med multiple funktionsnedsættelser og uden talesprog, Mennesker med varige psykiske funktionsnedsættelser med talesprog

Med litteraturhenvisninger, Indføring i teorierne bag Marte Meo-metoden med en gennemgang af metodens elementer samt eksempler på dens anvendelse, specielt indenfor det social- og specialpædagogiske område ISBN 87-616-0623-5 : kr. 120,00

 

Sørensen Birk, Jytte
"Ser man det : Marte meo metoden i et udviklingspsykologisk perspektiv"

Jytte Birk Sørensen, redaktør: Anders Hind. - 1. udgave. - Frederikshavn: Dafolo, 1998 ([eksp. DBK]). - 146 sider
Med litteraturhenvisninger, indføring i hvordan udviklingsstøttende kommunikation kan anvendes i alle former for samspil, herunder forebyggende, behandlende og superviserende foranstaltninger ISBN 87-7320-818-3 : hf.

 

Sørensen Birk, Jytte
"Støt mestring, bryd mønstre"

 

Sørensen Birk, Jytte

"Dig, mig og Os" - observation og analyse af kontakt og relationer. At tænke relationelt, at observere relationelt og at analysere relationelt

 

 

 

 

Thybo, Peter

Neuropædagoggik, hjerne, liv og læring

Citat s.354; "der findes en visuel måde at arbejde med anerkendelse på, nemlig Marte Meo metoden"

 

Trier Olsen, Bella
"En god start med Marte Meo: evaluering af Marte Meo-metoden i Greve Kommunes tilbud "En god start - tidlig mor/barn indsats"

Danmark, 1998. - 17 bl.

 

Wennerberg, Thor
"Vi er vores relationer"

 

Øvreeide,Haldor                                                                                                                                 

"At tale med børn: samtalen som redskab i børnesager"

Denne bog henvender sig til alle, der arbejder med børn inden for det sociale, det familieretlige og det strafferetlige område, samt til studerende på de pågældende uddannelse. Et væsentligt formål for frofatteren er at inspirere til flere samtaler med børnene selv.

Forfatteren præsenterer en teori, som er anvendelig i dette arbejde, og som kan anvise retningslinjer for, hvordan man i forskellige professionelle roller udvikler kontakten og dialogen til barnet.

 

 

 

 

 

 

Marte Meo Foreningen i Danmark • kontakt til bestyrelsen på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.